Avaa liitetiedosto (doc)

Partiolippukunta Marjatat ja Mikon Pojat ry.

Syyskokous partiokololla 6.12. kello 14

Läsnä: Merja Tamminen, Markus Jalava, Ville Karvonen, Paula Soini, Mari Toivonen (vj), Karoliina Nummila, Laura Latva, Henni Rauhala, Nella Lindberg, Johanna Reponen, Annina Reponen, Elina Mettovaara, Anne Nikander, Tauno Kuisma, Risto Lindberg, Mari Toivonen, Ella Salmen, Antti Tuominen, Karri Koistinen, Marianne Mattila

  1. lippukunnanjohtaja Tauno Kuisma avasi kokouksen 14.10.
  1. Puheenjohtajaksi valittiin Anne Nikander ja sihteeriksi Risto Lindberg. Pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Elina Mettovaara ja Tauno Kuisma.
  1. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi lähestulkoon ennätysmäisen osallistujakaartin voimin.
  1. Esityslistaan tehtiin tarkennuksia. Kohtaan 5 lisättiin toimintasuunnitelman laatiminen ja vahvistaminen vuodelle 2009. Sekä samaan kohtaan 5 toimihenkilöiden vahvistaminen vuodelle 2009. Kohtaan 6 talousarvion vahvistaminen vuodelle 2009. Kohta 6 siirrettiin kokouksen viimeiseksi, kunnes rahastonhoitaja ehtii paikalle.
  1. Vilkkaan keskustelun myötä laadittiin ja vahvistettiin toimintasuunnitelma Marjatat ja Mikon Pojat ry:lle vuodelle 2009 (liite)

Vahvistettiin toimihenkilöt ja hallitus vuodelle 2009

lippukunnanjohtaja Tauno Kuismalippukunnanjohtajan apulainen Henni Rauhalasihteeri Mari Toivonenrahastonhoitaja Marianne Mattilakoulutusvastaava Merja Tamminenkalustonhoitaja Risto Lindberghallituksen jäsen Mauno Kuisma - ” - Ville Karvonen Antti Tuominen Karri Koistinen Elina Mettovaara Niina Nummilahti Johanna Reponenseurakunnan edustaja Jussi Härme

jäsenrekisterinhoitaja Essi Torkkomäki

kilpailuvastaava Annina Reponen, Reila-navigaattori

kalustonhoitaja Markus Jalava

Mikko-lehden päätoimittaja-taittaja Liisa Salo

Mikko-lehden toimitussihteeri Ella Salmen

Kohdassa päätettiin myös, että hallituksen kokouksiin kutsutaan kaikki pienryhmäjohtajat sekä toimihenkilöt (käytännössä kaikki aktiivit) tiedottamisen parantamiseksi. Keskustelun jälkeen todettiin sähköisten viestimien riittävän ja kehotettiin johtajistoa aktiivisuuteen.

7. Muut asiat

Ahveniston tie

Metsänhoitoyhdistykseltä on tullut linjausehdotuksia tieksi. Alkuvuoden aikana työryhmä (Tauno Kuisma, Risto Lindberg) selvittää asiaa ja pyytää tarjouksia.

Liittyminen Salon Partiolaisiin

Salon kaupungin alueella olevat lippukunnat ovat perustaneet Salon Partiolaiset ry: aluetoiminnan organisaatioksi. Tauno Kuisman selvityksen jälkeen Marjatat ja Mikon Pojat ry. päätti liittyä Salon Partiolaisten lippukuntaluetteloon.

Joulunajan kirkkokuviot

Kauneimmat joululaulut Someron kirkossa 14.12. klo 19

Kolehtiin lupautuivat: Henni Rauhala, Mari Toivonen, Laura Latva, Karri Koistinen, Karoliina Nummila, Noora Nummilahti, Elina Mettovaara, Nella ja Risto Lindberg, Tauno Kuisma, Ville Karvonen, Antti Tuominen.

Jouluaaton kynttilöiden sytytys Someron sankarihautausmaalla klo 14. Sytyttäjiä löytynee riittävästi. Kaikki mukaan. Somerniemen osalta kuviot toistaiseksi avoimet.

Lippukuntien lakkauttaminen

Kokous päätti lakkauttaa Mikon Pojat ja Marjatat 31.12.2008 ja siirtää varat ja omaisuuden Marjatat ja Mikon Pojat ry:lle samana päivänä.

LY-tunnus

Päätettiin hankkia Marjatat ja Mikon Pojat ry:lle LY-tunnus varainhankinnan helpottamiseksi. Tunnuksen kustannukset ovat noin 300 €.

  1. Talousarvio vuodelle 2009

Rahastonhoitaja Marianne Mattila esitteli Marjatat ja Mikon Pojat ry:n talousarvion vuodelle 2009. Keskustelun jälkeen lisättiin Tauno Kuisman ehdotuksesta talousarvioon kohta Ahvenisto ja siihen kuluja 8000 € ja tuottoja 1000 €. Näin päätettiin tehdä alijäämäinen talousarvio ja käyttää säästöjä Ahveniston kehittämiseksi.

  1. Anne Nikander päätti aktiivisen kokouksen kello 15.50.

Somerolla 6.12. 2008

_________________________ _________________________

Anne Nikander pj. Risto Lindberg siht.

_________________________ _________________________

Elina Mettovaara pöytäkirjan tarkistaja Tauno Kuisma