Avaa liitetiedosto (doc)

Marjatat ja Mikon Pojat

Partiokololla 1.11.2008 kello 13

Läsnä:

Tauno Tane Kuisma, Johanna Reponen, Henni Rauhala, Antti Tuominen, Marianne Mattila, Mari Toivonen, Mauno Brynski Kuisma, Ville Karvonen, Merja Tamminen, Annina Reponen Risto Limppu Lindberg

1. Tauno Kuisma avasi kokouksen n. 13.10.

2. Tauno Kuisma valittiin kokouksen puheenjohtajaksi, Risto Lindberg sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Annina ja Johanna Reponen.

3. Kokous oli toimintasuunnitelmaan merkittynä ajankohtana ja todettiin näin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Päätettiin edetä esityslistan mukaisessa järjestykseesä.

Aurausmerkit. Vielä laittamattomista aurausmerkeistä sovittiin seuraavaa:

Jakkula-Oinasjärvi Marianne Mattila

Keltiäinen-Jakkula Antti Tuominen

Salkolantie Mauno Kuisma

Kärkeläntie Risto Lindberg, Mari Toivonen

Lahdentie Henni Rauhala

Viuvala-Leppäkorpi Ville Karvonen, Merja Tamminen

Kalentereita myynnissä 700. Tilitykset heti joulukuun alussa. Lippukunta palkitsee jo 5 myydystä kalenterista.

Lippukunta Marjatat ja Mikon Pojat ry. on rekisteröity yhdistysrekisteriin. Vielä haetaan Y-tunnus (Tane hoitaa) rahaliikennettä helpottamaan. Lippukunnalle kehitellään yhteinen pyöreä, valkopohjainen, sinireunainen hihamerkki, jossa on molempien huivimerkkien kuviot samassa merkissä. Tane kyselee koevedosta. Myös sudaripaidoissa käytetään hihamerkkiä. Papereissa, kirjekuorissa yms. käytetään aikaisempaa kolmiolla vahvistettua yhteislogoa korjatulla tekstillä.

Käytiin läpi taustayhteisösopimusta, jota Tane ja Limppu olivat vielä käyneet neuvottelemassa seurakunnan Talouspäällikön (Seija Hakamäki), kirkkoherran (Asko Ojakoski) ja nuorisotyövastaavan (Jussi Härme) kanssa. Muuttuneet kohdat ovat:

Hallinto 3. Lippukunnalla on oikeus tulla kuulluksi partiotyötä koskevissa asioissa.

Talous 3. Lippukunnan yhtenä tilintarkastajana toimii srk:n talouspäällikkö

Kalusto 2. Lippukunnan omaisuus ei ole seurakunnan käytettävissä korvauksetta.

4. Partiokolon käytöstä seurakuntatyöhön on sovittava erikseen.

5. Seurakunta vastaa pihan kunnosta ja auraamisesta ma-pe.

Toiminta 1. Partion tarkoituksena on tukea seurakunnan ja varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä.

3. Yhteisistä tilaisuuksista sovitaan vuosittain.

4. Kokonaan pois.

Sopimus astuu voimaan mikäli seurakunta sen hyväksyy.

Vakiintuneita yhteistoiminta tilaisuuksia, joissa partiolaiset ovat olleet palvelutehtävissä:

itsenäisyyspäivän jpl + lippuvartiot Somero-Somerniemi

kauneimmat joululaulut kolehti Somero

jouluaatto sankarihautojen kynttilät Somero

yhteisvastuutempaus Somero

kaatuneiden muistopäivä Somero Somerniemi

Lippukunnilla on ajoittain ollut vaikeuksia saada riittävästi vapaaehtoisia molempien kirkkojen lippuvartioihin.

Annina Reponen on lippukuntien piirileiri Reila-navigaattori. Lippukunta osallistuu kaikkien ikäluokkien kanssa Reilalle. Ilmoittautumiset alkuvuodesta.

Syyskokousasiat

Syyskokous pidetään 6.12. klo 14 ja on samalla johtajiston joulujuhla.

Uuden lippukunnan hallitukseksi esitetään ainakin seuraavia henkilöitä:

lippukunnan johtaja Tauno Kuisma

lippukunnanjohtajan apulainen Henni Rauhala

sihteeri Mari Toivonen

rahastonhoitaja Marianne Mattila

koulutusvastaava Merja Tamminen

kilpailuvastaava Annina Reponen

kalustonhoitaja Risto Lindberg

Ville Karvonen

Antti Tuominen

Johanna Reponen

Mauno Kuisma

Niina Nummilahti

seurakunnan edustaja Jussi Härme

Hallituksen jäseniä ja puuttuvia toimenkuvia voidaan täydentää syyskokouksessa.

Syyskokoukseen kutsutaan kaikki lippukuntien johtajaikäiset. Tauno Kuisma pohjustaa toimintasuunnitelman valmistelua.

Talvileiri päätettiin pitää 7.-8.3. Ahvenistolla peruspartioleirinä. Leirille tässä vaiheessa lupautui Brynski, Antti , Tane, Merja ja Henni. Leirin johtajaksi valittiin Limppu.

Lisäksi todettiin

Piirin kilpailujen palkintojen jako on 27.11. TuMen kololla.

Poppis Suomela starttaa huomenna kohti etelänapaa!

Itsenäisyyspäivän lippuvartioihin lupautuivat:

Somerniemi: Tane, Marianne

Somero: Antti, Merja, Henni, Mari, Paula, Brynski, Ville, Johanna, Limppu

Tane päätti kokouksen n. klo 15

Kokouksen jälkeen muistuteltiin Mikko-lehden puuttuvista jutuista. Lehteä odotellaan jouluksi.

__________________________ ____________________________

puheenjohtaja sihteeri

__________________________ ___________________________

pöytäkirjan tarkistaja pöytäkirjan tarkistaja